Abigail Bebek Süveteri Nasıl İşlenir?

Bu şık bebek süveterinde G tığ ile 2 tane düğme, kurdeleden güller ve bebek ipliği kullanılmıştır.

Abigail Bebek Süveteri Nasıl İşlenir?

Adım Adım Anlatım

Adım 1: Elbisenin Üst Kısmı

bebek suveteri

Sıra 1: 38 tane zincir çekin, tığ tarafından ikinci zincire yarım çift kroşe işleyin ve bundan sonra her bir zincire yarım çift kroşe işleyip, sıra sonunda 2 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin.

(Sonda çektiğiniz 2 zincir sonraki sıranın ilk yarım çift kroşesi olarak sayılacaktır.)

bebek suveteri

Sıra 2: Sonraki 5 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincir (köşe olarak sayılacak) 3 tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki 6 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, (kenar oluştu) sonraki 10 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (sonraki köşe) sonraki 6 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki  zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (bir sonraki köşe) sonraki 6 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin ve sıra sonuna kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonunda 2 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin.

bebek suveteri

Sıra 3: Sonraki 6 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 8 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 12 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 8 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin (köşe yapıldı) sıra sonuna kadar sonraki 7 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin ve sıra sonunda 2 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 4: Sonraki 10 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin (köşe yapıldı) sonraki 14 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 10 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 8 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin (köşe yapıldı) sıra sonuna kadar sonraki 7 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin ve sıra sonunda 2 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin.

bebek suveteri

Sıra 5: Sonraki 8 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin (köşe yapıldı) sonraki 12 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 16 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin, (köşe yapıldı) sonraki 12 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin, sonraki zincire 3 tane yarım çift kroşe işleyin (köşe yapıldı) sıra sonuna kadar sonraki 9 zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin ve sıra sonunda 2 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin. (Şu anda toplamda 70 zincir oldu.)

Sıra 6: (Kol Boşlukları) Sonraki 10 zincir ekin ve he bir zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin (3 yarım kroşelik grubun ortasına), 6 zincir çekin, sonraki 2 köşenin ortasını atlayın. 3 yarım kroşelik grubun ortasına ve bir sonraki köşenin karşısına 1 tane yarım çift kroşe işleyin. 6 zincir çekin, son köşeyi atlayın ve sıra sonuna kadar birer tane yarım çift kroşe işleyin.

bebek suveteri

Sıra 7: Her bir zincire birer tane yarım çift kroşe işleyin.

Adım 2: Model Çıkartma

bebek suveteri

Sıra 8: 1 tane zincir çekin, ilk 2 zincire 1 tane tekli kroşe, 3 tane zincir çekin, 2 tekli kroşe atlama yapın, sonraki 3 zincire birer tane tekli kroşe işleyin ve 3 zincir çekin, 3 tekli kroşe atlayın, son 2 zincire 2 tane tekli kroşe işleyin ve 1 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin.

bebek suveteri

Sıra 9: 1 zincir çekin, ilk tekli kroşeye 1 tane tekli kroşe işleyin, sonraki tekli kroşeyi atlayın,  3 zincirlik kısma 5 tane çift kroşe işleyin, sonraki tekli kroşeyi atlayın, sonraki tekli kroşeye 1 tane tekli kroşe işleyin, sonraki tekli kroşeyi atlayın, 3 zincirlik kısma 5 tane çift kroşe işleyin ve sıra sonuna kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonunda 1 zincir çekip işlemeyi diğer tarafa çevirin. (8 Kabuk)

bebek suveteri

Sıra 10: 3 tane zincir çekin (1 yarım çift kroşe ve 1 zincir yerine geçiyor), sonraki çift kroşeyi atlayın, sonraki 3 çift kroşeyi atlayın, 3 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeyi atlayın, sonra tekli kroşe ve çift kroşe, sonraki 3 çift kroşenin içine 1 tane tekli kroşe işleyin ve önceki kabuk işleme hizasına yine aynı şekilde kabuk işleme yapın. 1 tane zincir çekin ve son tekli kroşeye 1 tane yarım çift kroşe işleyin. (10 Kabuk) İşlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 11: 3 tane zincir çekin (1 yarım çift kroşe ve 1 zincir yerine geçiyor), 2 tane çift kroşe ilk zincirlik boşluğa işleyin, 1 zincir atlayın, 1 tekli kroşe işleme yapın, son tekli kroşeyi atlayın, 3 zincirlik kısma 5 tane çift kroşe işleyin ve sıra sonuna kadar 1 zincir atlayın, atladığınız tekli kroşeye 1 tekli kroşe işleme yapın, son boşluğa 2 tane çift kroşe işleme yapın ve önceki sıranın sonundaki ikinci zincire 1 tane çift kroşe işleme yapın. (9 kabuk ve 2 yarım kabuk) İşlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 12: 1 tane zincir çekin, ilk çift kroşenin içine 1 tane tekli kroşe işleyin, 3 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeyi ve tekli kroşeyi ve yine çift kroşeyi atlayın, sonraki 3 çift kroşelik alana tekli kroşe işleyin ve bundan sonra sıra sonuna kadar 3 zincir çekin, sonraki 3 zinciri atlayın ve son 2 zincire 1 tane tekli kroşe işleyin. İşlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 13, 14, 15 ve 16: Bu sıraların hepsini sıra 9’dan sıra 12’ye kadar olduğu gibi işleyin.

Sıra 17: 1 zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin, bundan sonra sıra sonuna kadar her bir zincire birer tane tekli kroşe işleme yapın ancak sıra sonunda ipi kapamayın.

Gerekli düzeltmeleri yapın ve ön taraftan ilk zincirden başlayarak tekli kroşe ve yarım çift kroşe işleme yapın. Ön taraftaki her bir çift kroşeye 1 tane tekli kroşe işleme yapın. İlk yaka zincirine yani yaka kenarındaki 3 zincirlik kısmın içine 3 tane tekli kroşe işleme yapın. Yaka kısmındaki her bir zincire 1 tane tekli kroşe işleyin ancak son zincire 3 tane tekli kroşe işleme yapın.

Ön tarafın arka kısmından her bir tekli ve yarım çift kroşelik yere 1 tane tekli kroşe işleme yapın, çift kroşelik bölgelere ise 2 tane tekli kroşe işleme yapın.

bebek suveteri

Alt kenar kısmına tığı kaydırın ve birleştirme yapıp ipi kesip ipi işlemeye bağlayın.

Düğme Kenarı: Düz taraf size bakar bir şekilde üst kısımdaki tekli kroşe ile birleştirme yapın.

Sonraki 2 tekli kroşeye tekli kroşe işleme yapın, 2 zincir çekin, sonraki zinciri ve sonraki 3 tane tekli kroşeyi atlayın, 2 zincir çekin, sonraki tekli kroşeyi atlayın, yaka kısmındaki 3 zincirlik kısmın ortasına 1 tane tekli kroşe işleyin, ters yaka kısmındaki 3 zincirlik kısmın ortasına 1 tane tekli kroşe işleyin, 3 tane tekli kroşe 3 zincirlik grubun ortasına işleyin, sonraki 8 zincire tekli kroşe işleme yapın ve ipi kesip ipi işlemeye bağlayın.

bebek suveteri

Kollar

Sıra 1: Düz taraf size bakar bir şekilde kol boşluğuna tığı kaydırın. 1 zincir çekin ve aynı zincire 1 tane tekli kroşe işleme yapın, 3 zincir çekin, 2 zincir atlayın, sonraki 3 zincire tekli kroşe işleme yapın, sıra sonunda 3 zincir atlayın ve başlangıçtaki tekli kroşe ile birleştirme yapın.

Sıra 2: 1 zincir çekin, aynı zincire 1 tane tekli kroşe işleme yapın, sonraki tekli kroşeyi aylayın, 3 zincirlik boşluğa 5 tane çift kroşe işleme yapın, sonraki 3 tekli kroşelik alanın ortasına 1 tane tekli kroşe işleme yapın ve başlangıçtaki tekli kroşe ile birleştirme yapın.

Sıra 3: 3 zincir çekin, sonraki zinciri ve sonraki çift kroşeyi atlayın, sonraki 3 çift kroşenin içine 1 tane tekli kroşe işleme yapın, sonraki çift kroşeyi atlayın ve bundan sonra son çift kroşelik gruba kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Başlangıçtaki 3 zincirden ikinci zincire tığı kaydırıp birleştirme yapın.

Sıra 4: 3 tane zincir çekin, sonraki zincir boşluğuna 3 tane çift kroşe işleme yapın, 3 zincir boşluğuna 5 tane çift kroşe işleme yapın, sonraki 3 zincirlik grubun ortasına 1 tane tekli kroşe işleyin, son zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işleyin ve başlangıçtaki 3 zincirin üzerine tığı kaydırıp birleştirme yapın.

Sıra 5: 1 tane zincir çekin, aynı zincire ve sonraki 2 çift kroşeye 1 tane tekli kroşe işleyin, 3 zincir çekin, sonraki 3 çift kroşelik alanın ortasına atlayın, her bir 3 çift kroşenin ortasına 1 tane tekli kroşe işleyin, 3 zincir çekin ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edip sıra sonunda ilk tekli kroşe ile tığı kaydırarak birleştirme yapın.

Sıra 6, 7, 8 ve 9: Bu sıraları sıra 2’yi sıra 5’e kadar tekrar ederek işleyin.

Daha sonra ipi kesin ve ipi işlemeye bağlayın.

Abigail Bebek Süveteri Nasıl İşlenir? Bölüm 1

Abigail Bebek Süveteri Nasıl İşlenir? Bölüm 2

Kaynak: https://www.ipuclarim.com/abigail-bebek-suveteri-nasil-islenir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir